Uspješno je završena izrada web stranice firme Nord Star d.o.o. Jelah. Web stranica je napravljena kao prezentacija firme Nord Star d.o.o. sa svom ponudom koju nudi svojim klijentima.

 

Web stranicu možete pogledati na www.nordstar.ba