Prezentacija platforme E-ventexpo

06.08.2020. godine smo učestvovali na drvno-tehnološkoj konferenciji “Tajan 2020” u Zavidovićima gdje smo prezentovali platformu “e-ventexpo”. Platformu smo izradili za agenciju za reklamu i propagandu “Kupujmo Bosansko i Hercegovačko”.-